Liposukce - různé metody a bezpečnost operace

Který typ liposukce je nejlepší?!

liposukce je nadále jedna z nejčastějších operací estetické plastické chirurgie. V roce 2020 bylo provedeno asi 300 tisíc liposukci jen v USA. Používá se celá řada metod. Nejběžnější je tumescentní liposukce (SAL), ultrazvuková liposukce (UAL), laserová liposukce (LAL) a řada dalších metod, které nejsou tak běžné: např. waterjet, bodyTite, SlimLipo a další.                                                                                                                                                                                

Klienti se často ptají na výhody laserové liposukce. Jako každá jiná liposukce má laserová liposukce své výhody a nevýhody. Ti kdo ji používají, ji chválí, ti kdo ji nepoužívají, se snaží zdůrazňovat její nevýhody, eventuelně komplikace. Laserová liposukce byla použitá poprvé v roce 2006, samozřejmě se dále vyvíjela a vyvíjí. Pokud se podíváme na hodnocení výsledků operatéry a pacienty, tak tyto celkem nepřekvapí. V jedné ze studií bylo vybráno 80 pracovišť s dotazem, jaké jsou přednosti laserové liposukce před liposukcí klasickou. Pokud byla dodržena kritéria dotazovaná ve studii, z osmdesáti pracovišť zůstalo k posouzení 7! Hlavní přednosti podle autorů byly v lepším odstranění podkožního tuku, lepší retrakci kůži a vyšší spokojenost pacientů. Není také bez zajímavosti, že hlavním důvodem proč si pořídili LAL, byla reklama a výhodný nákup přístroje!

Na druhé straně Elis Bevan právní poradce pacientů z Penningtons Manches LLP (Penningtons Manches Cooper is a leading UK and international law firm which provides high quality legal advice tailored to both businesses and individuals), varuje před možnými komplikacemi, ale i trvalými následky při ošetření touto metodou. Píše doslova:" jestli uvažujete o laserové liposukci, bylo by dobré, abyste si to 2x rozmysleli. Laserová liposukce může být nebezpečná a komplikace mohou být závažné! Všichni vám slibují, že budete mít perfektní tělo a že laserová liposukce je bezpečná a odstraní všechen přebytečný tuk, nikdo však nehovoří o tom, že tato metoda může mít i velmi vážné následky. Potenciálním rizikem je infekce, nekróza (odumření) kůže, tvorba prohlubni nebo hrbolů, tvorba jizev, změna barvy kůže, povislá kůže, ztráta citlivosti nebo také bolestivost odsátého místa, která přetrvává několik měsíců." Je samozřejmě nutné si uvědomit, že toto je varování právníka. Podíváme-li se však na množství komplikací vyskytujících se u této metody, je poněkud vyšší než u UAL a SAL, avšak stále je absolutně velmi nízká.

Je nutno mít na paměti že liposukce je velmi bezpečná metoda, s komplikacemi maximálně do tří procent a závažnými komplikacemi ležícími pod jedním procentem. Zcela zásadní jak pro klienta, tak pro lékaře, je zkušenost operatéra, množství provedených operací ročně a hlavně rozumné uvažování, neslibování nemožného a vždy mít na paměti bezpečnost pacienta! U takovéhoto operatéra máte jistotu, že budete s výsledkem spokojení a vaše rekonvalescence bude krátká. Pokud je operatér s metodou a přístrojem seznámen, pak použití jednotlivých metod hraje pouze druhořadou roli při dosažení perfektního výsledku.