Niťový facelift

Jedná se o metodu, která oddaluje nutnost chirurgického liftingu obličeje. Niťový facelift by měl jednoduše a šetrně zajistit vypnutí povislé a povolené kůže obličeje, pomocí jednoduchých vpichů a systému jemného uchycení tkání. Historie této metody je 25 let stará. V roce 1996 ji prezentoval gruzínský doktor G. Sulamanidze poprvé na kongresu v Rakousku. Jako každá novinka, která se zdá být přínosem, byla přijata s nadšením. Oproti tradičnímu faceliftu při této metodě není třeba provádět větších řezů a je možno zákrok provést v lokální anestézii. Stehy prezentované a používané dr. Sulamanidzem jsou vybaveny postranními zářezy, takže steh se ukotví v kůži a tuto pak napíná (foto).

niť 2.jpg                       

Oficiální název je Aptos niťový lift. Metoda dostala v USA v roce 2004 povolení od FDA, toto povolení bylo však vzhledem k řadě komplikací poměrně brzy 2007 zrušeno. Z nejčastějších komplikací se jednalo o posunutí nití, zánět, tvorbu prohlubní či hrbolku. Teprve 31. 8. 2020 podle sdělení firmy Aptos FDA povolení znovu udělila.                                                                                                           V průběhu let byla vyvinuta řada podobných nití, z nichž např. některé místo háčků mají malé košíky, upevňující steh v podkoží -Silhouette lift (viz foto). 

niť 3.jpg

Počet komplikací se však výrazně nesnížil, jak ukazuje studie pacientů publikována v časopise Aesthetic Surgery Journal v roce 2019. Autoři zaznamenali u celkem 34% pacientů komplikace, nejčastěji posunutí nití (11%), dlouhodobé zarudnutí tváře (10%), drobné prohlubeniny či hrbolky (6%), záněty (6%). Navíc dlouhodobé výsledky byly málo uspokojivé - první měsíc po zákroku byla většina pacientů s výsledkem spokojená, tato spokojenost ale během následujících měsíců klesala, takže víc jak polovina pacientů po půl roce vyjadřovala nespokojenost s výsledkem a po jednom roce bylo vylepšení patrno jen u malé části operovaných. Autoři uzavírají studií s tím, že tato metoda by se měla omezit pouze na pacienty, u kterých je rozsáhlejší výkon kontraindikován.                                                                                                

Samozřejmě je možno argumentovat kvalitou provedených operací a zkušeností chirurgů. Na druhé straně 160 provedených operací by mohlo hovořit o jejich dostatečné kvalifikaci.

Je nutno si také uvědomit že tento výkon není laciný! V českých zemích se pohybuje cena od 25 000 do 41 000Kč. Osobně se domnívám, že u dobře provedeného niťového faceliftu je viditelný výsledek delší, cca 2 až 3 roky. Přesto si dovoluji tvrdit, že celkový výsledek neodpovídá ceně, která je za tento výkon požadována. Je to způsobeno jednak vysokou cenou materiálu a také relativně krátkou dobou viditelného zlepšení.