MUDr. Michael Entner

MUDr. Michael Entner studoval medicínu na lékařské fakultě Palackého univerzity v Olomouci a na univerzitě of New South Wales v Sydney. Postgraduální studium dokončil na Univerzitní klinice v Ulmu, kde atestoval v oboru všeobecné chirurgie, cévní a rekonstrukční chirurgie. Pracoval v Československu, v Austrálii, ve Spojených státech a v Německu. Byl vedoucím lékařem na několika chirurgických klinikách v Německu.

Od roku 1988 se věnuje estetické chirurgii. V letech 1996 až 2008 pracoval ve vlastním Institutu estetické chirurgie v Sindelfingenu, Německo. Své odborné znalosti získával a rozšiřoval mimo jiné na pracovních pobytech ve Spojených státech, ve Švédsku, ve Španělsku, ve Francii, v České republice a Anglii. Odborné znalosti v oblasti chirurgie ruky získal u profesora J. Böhlera ve Vídni.

V roce 1994 jako jeden z prvních Německu použil tumescentní tekutiny při liposukci. Ve spolupráci s firmou Medicon eG. Tuttlingen v roce 1996 vyvinul liposukční kanyly, které jsou standardou pro tumescentní odsávání. 

Během své profesionální kariery provedl více jak 10 000 liposukcí. Intenzivně se věnuje a rozvíjí metodu lipograftingu (přenosu vlastního tuku). Od roku 2008 až doposud pracuje jak v České republice, tak v Německu. 

Dr. Entner je držitelem americké nostrifikace, německé aprobace a české licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení. Mluví plynně česky, německy a anglicky. Je nebo byl členem České lékařské komory, Německé lékařské komory, Německé společnosti estetické chirurgie, Německé společnosti plastické a estetické chirurgie, Německé společnosti kosmetické medicíny, Německé akademie kosmetické medicíny, American society for laser medicine and surgery, Lipoplastic Society, Evropské akademie kosmetické chirurgie, International Union of angiology a dalších. 

Je autorem více jak 30 publikací a celé řady přednášek. V roce 2012 spolu s MUDr. V. Poláčkem a MUDr. L. Šmukem vydal knihu "Manuál tumescenční liposukce".

 

Entner.jpg