Zvětšení ženských prsou

Zvětšení ženských prsou

Samotná operace zvětšení prsou implantáty je dnes standardním výkonem, který trvá kolem jedné hodiny. Implantát se ukládá buď pod žlázu, nebo pod sval, nebo částečně pod sval a částečně pod žlázu. Nejpřirozenějšího výsledku dosáhneme uložení implantátů pod žlázu. Tam, kde je kůže příliš tenká a implantát (jeho okraj) by mohl být viditelný, ukládáme implantát částečně pod kůží a částečně pod sval. Nejhorší variantou (osobní názor) je uložení implantátu pod fascii.

 

Operační přístupy:

1. z  podprsní rýhy - nejvhodnější způsob umístění implantátu, operační pole je velmi dobře přehledné, eventuální umístění implantátů pod sval bez problémů. Jizva skryta v podprsní není patrná. Vzhledem k vlastnostem implantátů s kohezivním gelem, dává tomuto přístupu přednost většina operátorů (85%)

2. z podpažní jamky - technicky nejobtížnější způsob umístění implantátů, zvýšené nebezpečí infekce. Jizva dobře krytá, pokud operovaná osoba nezvedne paži

3. přes dvorec - vzhledem k poměrně omezené možnosti velikosti řezu, je při umísťování implantátu nebezpečí rozbití kohezivního gelu, zvýšené nebezpečí ztráty citlivosti bradavek a možnosti kojení. Jizva je velmi málo patrná

 

Typ implantátů

Typ implantátů implantáty se liší

a/ obalem

b/ tvarem

c/ obsahem

Standardně dodávané implantáty jsou do velikosti 600ml. Na objednávku lze nechat vyrobit implantáty i větší.