Informovaný souhlas

Stáhněte a vytiskněte si formulář informovaného souhlasu a ten přineste podepsaný v den operace.