Operace očních víček

Operace horních a dolních víček je výkon prováděný v lokální anestezii, který trvá přibližně jednu až jednu a půl hodiny. Po operaci odchází pacient domů.

Veškeré další podrobnosti viz informovaný souhlas a konzultace s operatérem. Doba rekonvalescence je asi 7 dnů.  

 

Kolik to stojí?

Operace horních i dolních víček během dvou měsíců   od 25 000 Kč
Horní víčka  od 14 000 Kč
Dolní víčka  od 16 000 Kč
Dolní víčka - transkonjunktiválně od 18 000 Kč 
Dolní víčka - operace valů (festoons) od 18 000 Kč
Operace asijských očí od 17 000 Kč

                          

 

Festoons

Někdy je nedostatečný efekt operace dolních víček daný ochabnutím očního svalu, které vede k tvorbě esteticky rušivého útvaru vyklenujícího se pod dolními víčky. Tento útvar snad ani nemá název v češtině-val pod dolním víčkem? V angličtině je celá řada názvů - například malar mounds, malar bags, festoons atd. Tvarem může připomínat val nebo girlandu což odpovídá i anglickému překladu některých názvů. Přitom se vyskytuje u více jak 30% pacientů přicházejících k operaci víček.

Důvodem k malému zájmu o řešení tohoto problému může být také jeho nesnadné řešení. Někteří kolegové popisují tento útvar jako nahrnutí se ochablého očního svalu, který sebou stahuje i kůži. Možná i kombinace starší těžší kůže a přitažlivosti zemské vede k tahu na oční sval a vzniku tohoto valu. Další teorie předpokládá zhoršení odtoku lymfy z této oblasti a tvorbu otoků. Takovýchto a podobných teorií je celá řada. Nejčastěji se jedná o kombinaci výše popsaných příčin. Tento vyklenující se val může nabýt takových rozměrů, že některým pacientům brání v pohledu dolů (foto). Jedná-li se o vyklenující se tuk dolního víčka, nebo o níže ležící val, můžeme zjistit poměrně snadno. Při křečovitém sevření víček se tuk spodního víčka vsune pod oční bulbus, avšak val zůstává nezměněn (Squinch test).

Léčba

U relativně malých valů stačí jejich odsátí. Zde je důležité nepřesát, abychom nevytvořili pod víčkem rýhu. Další možností je vytnutí části svalů a kůže, nebo při zvednutí střední části obličeje se pokusit odstranit i tento val. Nejenom řada operatérů, ale i já, se domnívám, že přímá resekce tohoto valu je nejjistější metodou. A to hlavně proto, že se nemusíme obávat poklesu dolního víčka a vzniku takzvaného ektropia. Je-li nutno, můžeme operaci doplnit kantopexí (ukotvení očního svalu v zevním koutku oka). Obavy ze vzniku esteticky neuspokojivé jizvy, při dobře provedené operaci, jsou většinou neopodstatněné.

 

 

Transkonjuktivální operace dolních víček

V indikovaných případech je možno provést odstranění vyklenujícího se tuku dolních víček transkonjunktiválně, to znamená, že řez je veden uvnitř oka přes spojivku. U takto operovaných pacientů není tedy žádná jizva na kůži.

Operace probíhá v lokáním umrtvení a pacient odchází po cca 40 minutách v doprovodu domů. Klidový režim je přibližně 2 dny.

 

Horní a dolní víčka a výplň tváří vlastním tukem (lipografting)

Před
Po
Před
Po

Operace očních valů

Před
Po
Před
Po
Před
Po

 

Objednat se